ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Самопроцена индивидуалних потенцијала за развој

 

 

 

Програм обуке
 
САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ
 
Београд, 17-18. септембар 2015. године
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
Предавач: Јелена Ђорђевић, Татјана Драгосавац, сертификовани тренери   
 
08:00
Регистрација учесника и отварање семинара
08:00 – 09:30
·         Упознавање са учесницима /Очекивања од семинара
·         Циљеви семинара
·         Лични и каријерни развој: Индивидуални план
·         MBTI – теорија – историја и истраживање, примена и сврха
·         Вежба „Потписивање“
·         Врсте димензија – основни концепт, опис, етика, терминологија
09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 11:30
·         Димензије:Екстравертност – Интровертност
  • Карактеристике, како се понашамо у различитим радним ситуацијама, критеријуми за самопроцену
  • Вежба
  • Димензије: Чулност и Интуиција
  • Карактеристике, како се понашамо у различитим радним ситуацијама, критеријуми за самопроцену
  • Вежба
11:30 – 12:15
 
12:15 – 13:45
·         Димензије: Размишљање и Осећање
·         Карактеристике, како се понашамо у различитим радним ситуацијама, критеријуми за самопроцену
·         Вежба
·         Димензије: Процењивање и Опажање
·         Карактеристике, како се понашамо у различитим радним ситуацијама, критеријуми за самопроцену
·         Вежба
13:45 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30
  • Како интерпретирати резултате?
  • Типологија 16 профила личности
  • Групна дискусија о потенцијалним дилемама
  • Комуникација, понашање на радном месту, решавање конфликата, руковођење у складу са склоностима
Дискусија и сумирање
II дан  
08:00 – 09:30
• Тим, карактеристике, врсте, фазе у тимском раду
• Успешан и неуспешан тим
• Вежба
• Тимске улоге (Белбин)
 
09:30 – 09:45
 
  • Упитник за самопроцену тимских улога
МБТИ компас
09:45 – 11:30
• Шта су конфликти и њихове одлике?
• Управљање конфликтима
• Конфликти и Мајерс-Бригс индикатор типа личности
• Конфликти у тиму
• Стилови управљања конфликтима - тест
 
11:30 – 12:15
 
12:15 – 13:45
·         Организациона култура
·         Процена организационе културе
·         Најважније вредности у организацији
·         Вежба: Улога руководиоца
·         Промена постојеће и планирање жељене организационе културе
13:45 – 14:00
 
14:00 – 15:30
·         Шта подразумева управљање променама?
·         Котеров модел
·         Осам начина да се изборимо са отпорима промени
·         Вежба
Сумирање и дискусија
Евалуација

 

претрага