ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Интеркултурна комуникација

 
Програм обуке
назив обуке
Београд, датум

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавач: мр Гордана Бекчић Пјешчић (Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом)

 

08:0008:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:10 – 09:45

·        Циљеви обуке и упознавање са наставним материјалом

·        Појам и друштвени значај културе

·        Вежба и евалуација вежбе

·        Културне матрице

09:45 – 10:00
Пауза
10:0011:30

·        Мултрикултуралност,интеркултуралност, транскултуралност (дефиниција, разлике)

·        Студија случаја

·        Дебата: културне вредности нас и Других

·        Културна дипломатија: дефиниција и значај

·        Вежба

 
11:30 – 12:15
Пауза за ручак
12:1513:45

·        Култура и филозофија

·        Полилог као метода интеркултурног дијалога

·        Државни службеник и интеркултуралност 

·        Протокол и интеркултуралност

·        Вежба

 

13:4514:00

            Пауза

14:00 – 14:45

        Интектултуралност у Србији 

        Дебата: како видимо РС у области интекултуралности

        Вежба: креирање мапе развоја интекруктуралности у Србији

        Изазови и могући задаци државних службеника у развоју интектултуралности

14:45-15:15

        Утицај медија на интеркултуралност

15:15 – 15:30

        Евалуација и закључци

 
 

претрага