ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

ИПА Програми територијалне сарадње у оквиру нове финансијске перспективе Европске уније за период 2014–2020. године

 

Програм обуке

ИПА ПРОГРАМИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ У ОКВИРУ НОВЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД

2014 – 2020.ГОДИНЕ

 

25.11. 2015. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274

 
  • Предавачи:Кристина Ашковић и Наталија МатуновићМилошевић, Канцеларија за европске интеграције
 

8:15-8:30

Регистрација учесника

 

8:30-9:00

Европска територијална сарадња

Програми прекограничне и транснационалне (ЦБЦ и ТНЦ) сарадње у Републици Србији

09:00-10:30

Искуство и „научене лекцијеРепублике Србије – програми у финансијској перспективи 2007-2013. Године

Правни, институционални и тематски оквир

10:30 – 10:45

Пауза

10:45-12:00

Програмирањe– ток процесaза израду ИПА Програма територијалне сарадње у оквиру финансијске перспективе 2014 – 2020.године

Стратегија и индикатори, процедуре за спровођење, буџет Извештаји о стратешкој процени утицаја на животну средину (СЕА) и екс-анте евалуација

 

12:00-12:45

Пауза за ручак

 

12:45-14:00

 

ИПА Програми територијалне сарадње у оквиру финансијске перспективе Европске уније за период од 2014 – 2020.године (Програми са дељеним управљањем и тзв „ИПА-ИПА” програми)

Приоритети, стратешки приступ, основна правила спровођења

ЕУ макро-регионалне стратегије

 

14:00-14:15

Пауза

14:15-15:00

Отворени Позиви за подношење предлога пројеката

Распоред Позива за подношење предлога пројеката

 

15:00-15:30

Питања и одговори и евалуација обуке

претрага