ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основи система Европске уније

 
ПРОГРАМ ОБУКЕ
 
ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Београд,  8. октобар 2015.
сала 271, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавач: Бојан Милисављевић, ванредни професор Правног факултета

08:45
 
Регистрација учесника
 
09:00 - 10:30
 

·        Настанак и развој Еврпских заједница

·        Оснивање и функционисање Европских заједница - Европска заједница за угаљ и челик, структура и органи, Европска економска заједница, Заједница за атомску енергију

·        Прво проширење - нови изазови, улога Европског суда правде, одлука о непосредним изборима за Парламент  

·         Друго проширење - почетак припрема за први реформски уговор, рад на успостављању јединственог тржишта

·        Јединствени европски акт- садржина, новине, значај, спољна политика и безбедност, промене у начину одлучивања, ново проширење 

·        Бела књига-припрема нових реформи, успостављање јединственог тржишта                                     

10:30 – 10:45
Пауза
 
10:45 – 12:15
 

·        Уговор из Мастрихта - три стуба, грађанство, реформе, други и трећи стуб, нови назив ЕУ

·        Уговор из Амстердама - новине, јачање улоге Парламента, јачање спољне политике и безбедности,

·        Уговор из Нице - реформе, измена у Комисији, нове надлежности ЕУ, припрема великих проширења

·        Уговор о Уставу - одредбе, разлози пропадања,

·        Споразум из Лисабона - реформе у систему ЕУ,

·        Председник Савета, јачање субјективитета ЕУ, боља позиција Парламента, укидање стубова...

12:15-13:00

Пауза за ручак                                                                                            

 
13:00 –14:30
 

·        Органи Европске Уније:

·        Министарски савет,

·        Европски парламент,

·        Комисија,

·        Европски савет,

·        Европски суд правде,

·        Европска централна банка

·        Право Европске Уније: Примарно право, Секундарно право

14:30-15:00

·        Евалуација

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

претрага