ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Усклађивање националног законодавства са правним тековинама Европске уније

 
Програм обуке
Усклађивање националног законодавства са правним тековинама ЕУ
Београд,

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

29-30 октобар 2015. године

 
Предавач:   Маја Матија Ристић, Министарство правде
Први дан

09:00 – 9:30

Регистрација учесника и отварање обуке

9:3010:00

·         Представљање предавача и полазника

·         Упознавање полазника са структуром и циљевима обуке

10:00 – 11:30

 

·         Упознавање полазника са терминологијом ЕУ и регулаторним инструментима (основне информације у вези са процесом интеграције)

·         О ЕУ (настанак и органи) и Копенхашки критеријуми за приступање

·         Институционални и законодавни оквир приступања ЕУ

·         ССП и Национални програм усвајања правних тековина ЕУ НПАА

11:30 – 11:45
Пауза за кафу
11:45 – 13:00

·         Процес и актери укључени у преговоре Србије са ЕУ

·         Право ЕУ

·         Инструменти у процесу хармонизације прописа (извори права ЕУ)

·         Приближавање законодавству ЕУ (унификација, хароминизација: танспозиција, преформулација и реферирање и координација)

13:00 – 13:45
Пауза за ручак
14:00 – 15:30

·         Процес танспоновања законодавства; методи и инструменти (фазе у процесу усклађивања: припремна фаза, аналитичка фаза, транспоновање, имплементација, примена) и позитивно и негативно усклађивање

·         Дискусија

 
                             Други дан

09:00 – 9:30

Регистрација учесника
9:3010:00

·         Најважнији закључци са предавања претходног дана;

10:00 – 11:30

 

·         Упознавање полазника са местом Израде табеле о уклађености у законодавном процесу

·         Инструменти за усклађивање прописа Републике Србије са прописима ЕУ (функција инструмената)

11:30 – 11:45
Пауза за кафу
11:45 – 13:00

·         Израда табеле о усклађености (Када се израђује табела? Шта државни службеник треба да зна? Шта је запосленом потребно да би задовољио стандард квалитета израде табеле о усклађености; Поступак)

·         Израда изјаве о усаглашености (Поступак)

13:00 – 14:00
Пауза за ручак
14:00 – 15:30

·         Практична вежба: Израда табеле - рад по групама

·         Презентација резултата и дискусија целе групе

 
 
 

претрага