ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Стратешко планирање

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Београд, 6-7. октобар 2015. године

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавач: Дејан Стојковић, Министарство одбране

1. ДАН

08:45-9:00

Регистрација учесника

09:00–10:30

·         Процес стратешког управљања у органима државне управе

·         Улога појединих органа у процесу стратешког управљања

·         Значај приоритизације у процесу стратешког планирања

·         Модел, мисија, визија

·         Вежба

10:30–10:45

Пауза

10:45-12:15

·         Типологија и хијерархија докумената јавних политика

·         Значај анализа у стратешком планирању

·         Анализа постојећег стања

·         Анализа проблема

·         Анализа заинтересованих страна

·         Вежба

12:15–13:00

Пауза

13:00-14:30

·         Стратешки циљеви

·         Дрво циљева

·         Вежба

2. ДАН

08:45-9:00

Регистрација учесника

09:00–10:30

·         Акциони план

·         Вежба

·         Значај и користи праћења

·         Вежба

10:30–10:45

Пауза

10:45-12:15

·         Организациона структура за праћење

·         Индикатори

·         Вежба

12:15–13:00

Пауза

13:00-13:45

·         Извештавање

·         Увод у секторски приступ планирању

·         Вежба

·         Завршни део, евалуација

претрага