ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Праћење и вредновање програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I и увод у поступке праћења и вредновања у контексту новог финансијског инструмента за период 2014–2020 (ИПА II)

 

Програм обуке

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТЕ I И УВОД У ПОСТУПКЕ ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА У КОНТЕКСТУ НОВОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА ПЕРИОД 2014–2020 (ИПА II)

 

28.-29. октобар 2015. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат

 

Предавачи: Дејан Гојковић, Лука Пивљанин

28. октобар 2015

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање првог дана обуке

08:15 – 09:45

-          Дефиниција и сврха праћења и вредновања

-          Уводна реч организатора

-          Представљање предавача, садржаја и циљева радионице и начина рада

-          Представљање учесника и њихових очекивања од радионице

-          Дефиниција праћења

-          Општа сврха праћења

-          Сврха праћења према различитим заинтересованим странама

-          Праћење као алат за доношење одлука

-          Резултатски орјентисан систем праћења

-          Традиционално/Резултатски орјентисано праћење

-          Различити нивои праћења

-          Дефиниција и сврха вредновања

-          Типови вредновања

-          Разлике између праћења, вредновања и ревизије

-          Интеракција између праћења и вредновања

-          Интерно и екстерно вредновање

-          Питања/Oдговори

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

-          Глобални стандарди и алати за праћење

-          Показатељи

-          Квантитативни и квалитативни показатељи

-          О.В.И. и С.М.А.Р.Т. показатељи

-          Различити нивои показатеља

-          Концепт „суштинских“ показатеља

-          Полазне и циљане вредности показатеља

-          Питања/Oдговори

-          Практичан рад

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

-          Кораци у изградњи и функционисању система резултатски орјентисаног праћења у контексту ИПА

-          Процена спремности

-          Дефинисање резултата који ће бити праћени

-          Дефинисање показатеља којима ће се пратити изабрани резултати

-          Мерење базне вредности показатеља

-          Планирање циљних вредности показатеља

-          Праћење

-          Извештавање о налазима праћења

-          Употреба налаза праћења

-          Одрживост система

-          Питања/Oдговори

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

-          Праћење и вредновање у контексту ИПА I

-          Правни основ

-          Праћење у централизованом и децентрализованом систему управљања ИПА-ом

-          Интерно/Екстерно праћење (РОМ)

-          Улоге заинтересованих страна

-          Одбори за праћење

-          Извори података

-          Токови информација и извештавања

-          Вредновање у контексту ИПА I

-          Питања/Oдговори

29. октобар 2015

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање другог дана обуке

08:15 – 09:45

-          Сумирање резултата претходног дана обуке

-          Извештавање у контексту ИПА I

-          Анализа, извештавање и презентација информација добијених кроз праћење

-          Анализа квалитативних и квантитативних података

-          Визуелна презентација података

-          Досадашња искуства у извештавању у оквиру ИПА I

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 - 11:30

-          Извештавање, типови извештаја

-          Садржај извештаја о праћењу

-          Питања/Oдговори

-          Практичан рад

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

-          Праћење у контексту ИПА II

-          Правни основ

-          Улоге заинтересованих страна

-          Одбори за праћење

-          Извори података

-          Токови информација и извештавања

-          Извештавање, типови извештаја

-          Питања/Oдговори

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

-          Вредновање у контексту ИПА II

-          Правни основ

-          Улоге заинтересованих страна

-          Главни принципи вредновања

-          Вредновање на различитим нивоима

-          Типови вредновања

-          Методологија и критеријуми вредновања

-          Планирање и спровођење вредновања

-          Спровођење препорука проистеклих из вредновања

-          Питања/Oдговори

-          Завршни закључци и вредновање обуке

 

 

претрага