ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста - напредни ниво

Програм обуке

Обрада текста - Напредни ниво

Београд, 21-23.10.2015.

сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавач: Дијана Димитријевић, проф. информатике, Управа за заједничке послове републичких органа

 

Дан 1:
 
08:00 – 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 - 08:30
Уводно излагање (представљање предавача и учесника, упознавање са начином рада, очекивања полазника)
08:30 – 09:45
Сређивање текстуалног документа - сређивање текста:
·         Примена ефеката на текс: прецртано, експонент, индекс, сенка
·         Аутоматске исправке, обликовање и унос текста;
·         Скривање текста и орјентација текста;
·         WordArt.
Вежба: сређивање Word документа - сређивање текста
09:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30
Сређивање Word документа - шаблони (templates):
·         Промена основних могућности обликовања и изгледа шаблона;
·         Креирање нових шаблона на основу постојећег документа или    шаблона;
Вежба: шаблони
Сарадња на уређивању текста:
·         Додавање, уклањање и уређивање коментара у тексту;
·         Промена опције за праћење и евидентирање промена у документу;
·         Прихватање и одбацивање промене у документу;
Вежба: сарадња на уређивању текста
11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:15
Обрасци: креирање и уређивање
Вежба: рад са обрасцима
Дан 2:
08:15 - 8:30                                                 
Регистрација учесника
08:30 – 09:45
 
 
 
 
 
 
Изглед документа:
·         Креирање главног документа и подокумената
·         Табела садржаја
·         Рад са секцијама
·         Ступци
Вежба: мењање изгледа докумената, креирање табеле садржаја, рад са секцијама и ступцима
09:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30
Организација докумената:
·         референцирање (bookmarks, индекс појмова, унакрсне референце, поља)
·         фусноте/ендноте
Вежба: креирање, уређивање и брисање референци; постављање заштите на документу
11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:15
Слике и цртежи
Вежба: рад са сликама и цртежима
Табеле и табеларне калкулације
Вежба: табеле и табеларне калкулације
 
Дан 3:
08:15 – 08:30
Регистрација учесника
08:30 – 09:45
Циркуларна писма (Mail Merge):
·         појам циркуларног писма;
·         повезивање извора података са главним документом
Вежба: прављење циркуларног дописа
09:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30
Припрема документа за штампу и штампање
Вежба: припрема документа за штампу
Провера стеченог знања: завршни тест
Оцењивање завршног теста, дискусија, питања и одговори

 

претрага