ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Табеларне калкулације - напредни ниво

 

 
Програм обуке

Табеларне калкулације напредни ниво

Београд, 26-28.10.2015.
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавачи: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа  

                                                                                        26.10.2015. године

08:0008:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 09:30

·         АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА:

·         Именовање

·         Употреба Paste Special опције

·         Употреба субтотала

·         Увоз / Извоз података

09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 10:45
ПРИКАЗ ПОДАТАКА:

·         Аутоматско форматирање

·         Кориснички дефинисан формат ћелија

·         Условно форматирање

·         "Замрзавање" редова/колона

·         Сакривање/Приказивање – редова, колона и радних страница

 
10:45 – 11:00
Пауза
11:00 – 12:20
РУКОВАЊЕ ПОДАЦИМА:

·         Вишекритеријумско сортирање и филтрирање

·         Употреба напредног (Advanced) филтера.

·         Вежба: ажурирање, приказ података, руковање подацима

12:20 – 12:30

·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 

 
27.10.2015. године
08:0008:10

Регистрација учесника, уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана

08:10 – 09:30
ФУНКЦИЈЕ:

·         Синтакса, унос формуле директно у ћелију, унос помоћу "чаробњака".

·         Датумске, математичке, статистичке, текстуалне, финансијске, lookup,  логичке функције, функције везане за базе података, угњеждене функције. Примери.

·         Вежба: Функције

09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 10:45
АНАЛИЗА:

·         Креирање, измена, груписање података у Пивот табелама.

·         Креирање именованих сценарија и њихова анализа, валидација.

·         Праћење (Trace) – зависне ћелије које претходе/следе текућој формули

·         Праћење грешке

·         Приказ/визуално лоцирање свих формула на радној страни

·         Додавање/брисање коментара

10:45 - 11:00
Пауза
11:00 – 12:20
ГРАФИКОНИ И ДИЈАГРАМИ:

·         Промена угла, форматирање натписа на координатним осама

·         Репозиционирање наслова, легенде или лабела података

·         Брисање, измена извора података

·         Промена типа графикона

·         Промена размака између барова у 2Д графикону

·         Инсертовање слике у 2Д графикон.

·         Вежба: Анализа, Графикони

12:20 – 12:30

·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 

 
 
28.10.2015. године
08:0008:10

Регистрација учесника, , уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана

08:10 – 09:30
ЛИНКОВАЊЕ:

·         Линковање података/графикона - у оквиру радне стране, између различитих страница, између различитих докумената, линк према MS Word-у

·         Консолидовани збир података на суседним страницама.

МАКРОИ:

·         Генерисање простог макроа (нпр. измена подешавања стране), стартовање, додела макроа командном дугмету на toolbar-у.

09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 11:00

·         Тест

11:00 – 11:15

·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЕВАЛУАЦИЈА

 

претрага