ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Израда докумената јавних политика

 

Програм обуке

Израда докумената јавних политика

Београд, од 23. до 25. новембра 2015.

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавачи: Сузана Стојадиновић, Републички секретаријат за јавне политике  

1.       дан

8:459:00

Регистрација учесника и отварање семинара

9:0010:30

·         Садашњи плански систем

·         Предлог новог планског система

·         Дискусија

10:30 – 10:45

Пауза

10:45 – 12:15

·         Врсте докумената јавних политика

·         Садржина и форма докумената јавних политика

12:15 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 14:15

·         Вежба 1

·         Презентација вежбе 1 и дискусија

14:15 – 14:30

Пауза

14:30 – 15:30

·         Управљање системом јавних политика

·         Врсте мера јавних политика

·         Кратка дискусија, рекапитулација дана

 


 

 

  1. дан

 

8:45 – 9:00

Регистрација учесника

9:00 – 10:30

·         Утврђивање јавних политика

·         Процес консултација и спровођење јавне расправе (анализа заинтересованих страна – вежба 2)

10:30 – 10:45

Пауза

10:45 – 12:15

·         Контрола спровођења ex ante анализе ефеката

·         Усвајање докумената јавних политика

12:15 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 14:00

·         Спровођење, праћење спровођења и вредновање резултата

Израда документа јавне политике - фаза анализе

·         Прикупљање и анализа података

14:00 – 14:15

Пауза

14:15 – 15:30

Израда документа јавне политике - фаза анализе

·         Анализа ситуације

·         Вежба 3

 

 

 

 

 

 

 


 

  1. дан

 

8:45 – 9:00

Регистрација учесника

9:00 – 10:30

Израда документа јавне политике - фаза анализе

·         Дрво проблема

·         Дрво циљева

Израда документа јавне политике фаза припреме

·         Формулисање циљева

·         Хијерархија циљева

·         Вежба 4

10:30 – 10:45

Пауза

10:45 – 12:15

Израда документа јавне политике фаза припреме

·         Излазни резултати, крајњи исходи и ефекти

·         Показатељи и извори провере

·         Активности

12:15 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 14:00

Израда документа јавне политике фаза припреме

·         Вежба 5 а основу дрва циљева дефинисати опште и посебне циљеве и размислити о мерама и активностима за њихову реализацију)

14:00 – 14:15

Пауза

14:15 – 15:30

·         Логичка матрица

·         Вежба 6

·         Кратка дискусија, еваулација тренинга

 

 

претрага