ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Јавност и видљивост у процесу спровођења програма претприступне помоћи Европске уније

 
Програм обуке
JAВНОСТ И ВИДЉИВОСТ ЕУ ФОНДОВА У СРБИЈИ
 
Палата Србије, источни улаз, II спрат

Предавач:Милица Марковић Томић, виши саветник, службеник за послове јавности и видљивости ЕУ фондова у оквиру НИПАКТС и за Програме прекограничне и транснационалне сарадње, Сектор за комуникације и обуку у Канцеларији за европске интеграције

09:00 – 09:15

Регистрација учесника и отварање семинара

09:15 – 09:45

-          Представљање учесника: очекивања

-          Основи комуникације: tips & tricks  

10:45 – 11:00
Пауза
11:00 – 12:30

-          Специфичности комуникација у области европске интеграције: Осврт на Стратегију комуникације о приступању ЕУ

-          Основи јавности и видљивости у оквиру ИПА

12:30 – 12:45
Пауза
12:45 – 13:30

-          Студија случаја: Видљивост ЕУ фондова у Србији (примери из праксе)

13:3013:45

Евалуација семинара
 

претрага