ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Oснови управног поступка и управног спора

 

Програм обуке
ОСНОВИ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И УПРАВНОГ СПОРА
Београд, 09-10. новембар 2015.године
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
Предавач: Данијела Кнежевић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
08:0008:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15-09:45
·         Појам и врсте управног поступка
·         Основна начела управног поступка
·         Надлежност
·         Учесници у управном поступку
·         Општење органа и странака
·         Достављање
09:45-10:00
Пауза
10:00-12:00
·         Покретање поступка и захтеви странака
·         Поступак до доношења решења
·         Доказивање
12:00-12:45
Пауза за ручак
12:45-15:00
·         Решење и закључак
Други дан
08:15-09:45
·         Жалба у управног поступка
·         Рад првостепеног по жалби
·         Решавање  другостепеног органа по жалби
09:45-10:00
Пауза
10:00-12:00
·         Ванредна правна средства
·         Извршење решења донетог у управном поступку
12:00-12:45
Пауза за ручак
12:45-15:00
·         Управни спор
·         Појам и предмет управног спора и надлежност Управног суда
·         Странке у управном спору
·         Покретање управног спора
·         Претходни поступак
·         Утврђивање чињеница
·         Судске одлуке
·         Ванредна правна средства
15:00-15:30
             Евалуација
 

претрага