ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Табеларне калкулације – напредни ниво

 
Програм обуке
Табеларне калкулације напредни ниво
Београд, 18-20.11.2015.
сала 333, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа  
Дан 1:
08:0008:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 09:30
·         АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА:
·         Именовање
·         Употреба Paste Special опције
·         Употреба субтотала
·         Увоз / Извоз података
09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 10:45
ПРИКАЗ ПОДАТАКА:
·         Аутоматско форматирање
·         Кориснички дефинисан формат ћелија
·         Условно форматирање
·         "Замрзавање" редова/колона
·         Сакривање/Приказивање – редова, колона и радних страница
 
10:45 – 11:00
Пауза
11:00 – 12:20
РУКОВАЊЕ ПОДАЦИМА:
·         Вишекритеријумско сортирање и филтрирање
·         Употреба напредног (Advanced) филтера.
·         Вежба: ажурирање, приказ података, руковање подацима
12:20 – 12:30
·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дан 2:
08:0008:10
Регистрација учесника, уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана
08:10 – 09:30
ФУНКЦИЈЕ:
·         Синтакса, унос формуле директно у ћелију, унос помоћу "чаробњака".
·         Датумске, математичке, статистичке, текстуалне, финансијске, lookup, логичке функције, функције везане за базе података, угњеждене функције. Примери.
·         Вежба: Функције
09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 10:45
АНАЛИЗА:
·         Креирање, измена, груписање података у Пивот табелама.
·         Креирање именованих сценарија и њихова анализа, валидација.
·         Праћење (Trace) – зависне ћелије које претходе/следе текућој формули
·         Праћење грешке
·         Приказ/визуално лоцирање свих формула на радној страни
·         Додавање/брисање коментара
10:45 - 11:00
Пауза
11:00 – 12:20
ГРАФИКОНИ И ДИЈАГРАМИ:
·         Промена угла, форматирање натписа на координатним осама
·         Репозиционирање наслова, легенде или лабела података
·         Брисање, измена извора података
·         Промена типа графикона
·         Промена размака између барова у 2Д графикону
·         Инсертовање слике у 2Д графикон.
·         Вежба: Анализа, Графикони
12:20 – 12:30
·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
Дан 3:
08:0008:10
Регистрација учесника, , уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана
08:10 – 09:30
ЛИНКОВАЊЕ:
·         Линковање података/графикона - у оквиру радне стране, између различитих страница, између различитих докумената, линк према MS Word-у
·         Консолидовани збир података на суседним страницама.
МАКРОИ:
·         Генерисање простог макроа (нпр. измена подешавања стране), стартовање, додела макроа командном дугмету на toolbar-у.
09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 11:00
·         Тест
11:00 – 11:15
·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЕВАЛУАЦИЈА
 

претрага