ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Етика и интегритет

Програм обуке
 
EТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
4. децембар 2015. године
 
Предавачи: Ксенија Митровић и Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције
 
08:00 – 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 10:00
Улога и вредности државних службеника
Појам корупције, етике и интегритета
Етичка култура и вредности јавне управе
Разумевање правила и процедуре
Улога формалних и неформалних правила
Оквири за одговорно понашање
Етички кодекс – чувар етике у радном окружењу
10:00 – 10:15
Пауза
10:15 – 11:45
Ризичне ситуације за настанак корупције у радном окружењу
Настанак корупције на личном и институционалном нивоу Поклон, поверљиве информације, уговори/уговарање, додатни послови
Ангажовање након напуштања радног места
Стратегије за управљање ризичним ситуацијама
11:45 – 12:30
Пауза
12:30 – 14:00
Улога етичког кодекса у решавању етичких дилема
Идентификовање етичких проблема;
Одређивање приниципа и вредности;
Тестирање одлуке
Доношење одлуке
Потеров модел решавања етичких дилема
14:00 – 14:15
Пауза
14:15 – 15:15
Одговорност за етичко поступање
Промовисање етичког понашања
Мотивисање појединаца да поступају професионално
Лична одговорност
Савесно обављање послова
  Евалуација
 

претрага