ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Компетенције и развој државних службеника

Програм обуке
„КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
8. децембар 2015.
Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 273, II спрат
Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
 
08:00-08:05
Регистрација учесника
 
08:05–09:30
 
·         Увод и представљање учесника
·         Циљеви и програм обуке
·         Компетенције – појам и дефиниције
·         Зашто компетенције – користи за запослене, руководиоце и организацију
·         Искуства земања чланица ЕУ у примени компетенција
09:30–09:45
Пауза за кафу
09:45-11:15
·         Потребе српске државне управе у погледу базичних компетенција
·         Базичне компетенције за неруководећа радна места
·         Базичне компетенције за руководећа радна места
·         Веза базичних компетенција и  потреба посла
11:15–12:00
Пауза за ручак
12.00-13:30
·         Управљање компетенцијама у процесу управљања људским ресурсима
·         Компетенције и описи радних места
·         Компетенције и селекција
13.30-13:45
Пауза за кафу
13:45-15:15
·         Компетенције и оцењивање запослених
·         Компетенције и развој запослених
·         Завршна дискусија и закључци
 
Попуњавање евалуација

претрага