ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Оцењивање државних службеника – од утврђивање радних циљева до оцене

Програм обуке
„ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА –
- ОД УТВРЂИВАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
16. децембар 2015.
Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 273, II спрат
 
Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
 
10:00-10:05
Регистрација учесника
Увод
 
10:05–11:30
 
·         Основни принципи и кораци у процедури оцењивања
·         О радним циљевима
·         Радни циљеви државних службеника у контексту годишњег плана органа и свеукупних циљева органа
·         Кораци у писању радних циљева
·         Вежба – дефинисање радних циљева
11:30–11:45
Пауза за кафу
11:45-13:15
·         Мерила за оцењивање
·         Снага доказа који подржавају оцену
·         Смернице за давање оцена
·         Вежба – извођење оцењивања
13:15–14:00
Пауза за ручак
14:00-14:30
·         Евалуациони разговор – сврха и смисао
·         Вођење евалуациног разговора – припрема и ток
·         Питања
·         Евалуација семинара 

претрага