ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Методе одабира кадрова

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ
MЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
Београд, 21.12.2015. год.
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
Предавач: Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
08:00-08:15
 
Регистрација учесника
 
08:15-09:30
 
-        Значај одабира кадрова у контексту модерног управљања људским ресурсима
-        Одабир кадрова у процесу попуне радног места у државној управи
Врсте метода и техника одабира кадрова
09.30 – 09.45
Пауза
09.45 – 11:15
 
-         Компетенције – појам и индикатори
-        Вежба – одређивање компетенција
Компетенције за рад у државним органима
11:15 – 11:45
Пауза за ручак                                                                                      
 
11:45 – 13:15
 
-        Методе одабира кадрова базиране на провери компетенција
-        Интервју заснован на компетенцијама
Вежба – припрема водича за интервју базираног на компетенцијама
13:15 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:30
 
-        Вежба – спровођење интервјуа базираног на компетенцијама
-        Примери добре праксе у ЕУ
-        Евалуација ефеката примене различитих метода
Евалуација обуке

 
 
 
 
 
 
 
 
 

претрага