ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Како мотивисати запослене?

Програм обуке
„МОТИВИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
26. јануар 2016. године
Палата Србије, Булевар Михајла Пупина 2
Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
1. ДАН
8:00-8:20
Регистрација учесника
Увод
 
8:20–9:30
 
·         Појам и фактори мотивације
·         Теорије и модели мотивације
·         Тест – Колико сам добар мотиватор?
9:30–9:45
Пауза
9:45-11:15
·         Манифестације мотивације на раду
·         Фактори мотивације на послу
·         Мотивација у контексту управљања
·         Мотивација као чинилац продуктивности
·         Вежба
11:15–12:00
Пауза
12:00-13:45
·         Савремене стратегије за побољшање мотивације
·         Могућности руководиоца за мотивисање запослених
·         Вежба
13:45–14:00
Пауза
14:00-15:00
·         Развијање система мотивације на послу
·         Задовољавање социо-емоционалних потреба
·         Успостављање система награђивања
·         Вежба
15:00-15:30
·         Питања
·         Евалуација семинара 

претрага