ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Презентације

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ПРОГРАМ ОБУКЕ
                                                                                       ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Београд, 28-29. Јануар2016.
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
Предавач: Дијана Димитријевић, проф. информатике, Управа за заједничке послове републичких органа
08:00-08:15
 
Регистрација учесника
 
08:15-08:30
 
Уводно излагање (представљање предавача и учесника, упознавање са начином рада, очекивања полазника)
08:30–09:45
Увод у Презентације, Уводно излагање
  • Основна правила при изради презентација
  • Радно окружење
  • Мењање основних поставки
  • Прикази
Вежба 1: Рад са документима
09:45-10:00
Пауза 
 
10:00–11:30
 
 
Рад са слајдом: убацивање података, означавање слајда, редови и колоне, сређивање података, дуплицирање, премештање, брисање, проналажење, замена и сортирање података
Вежба 2: Рад са слајдовима
11:30-12:15
Пауза                                                                                          
 
12:15–13:45
 
 
Рад са листама и табелама
Вежба 3: Рад са листама
Вежба 4: Рад са табелама
13:45–14:00
Пауза
 
14:00–15:30
 
 
Рад са графичким елементима: слике, цртежи, графикони и организациони дијаграми
Вежба 5: Слике
Вежба 6: Цртежи
Вежба 7: Графикони
Вежба 8: Организациони дијаграми

 
 
 
Дан 2:
 

08:00–08:30
Регистрација учесника и обнављање градива са предходних сесија
 
08:30–10:00
 
 
Master слајд
Вежба 9: Master слајд
10:00-10:15
Пауза                                                                                         
 
10:15–11:45
 
 
Примена анимација у презентацији
Вежба 10: Прелаз између слајдова
Вежба 11: Анимација предмета на слајду
11:45–12:00
Пауза
 
12:00–13:30
 
 
Slide show и припрема за штампу
Вежба 12: Slide show
Вежба 13: Припрема за штампу
Завршни тест и евалуација

 
 
 
 
 
  

претрага