ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Увођење у посао

 

 
Програм обуке
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Београд, 25.02.2016. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Предавач: мр Ивица Лазовић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
 
 
08:00 – 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 09:30
- Увод у обуку, представљање и очекивања
 
- Увод у проблематику значаја увођења у посао приправника и новозапослених, осврт на прописе
09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 11:30
- Концепт увођења у посао
- Фазе увођења у посао и процес адаптације
11:30 - 12:15
Пауза за ручак
12:15 - 13:45
 
- Увод у програм оспособљавања
- Вежба/групни рад: Израда програма оспособљавања у пракси
13:45 – 14:00
Пауза
14:00 – 15.30
-          Излагање група
-          указивање на пропусте и места за унапређење
-          Израда обједињеног плана- Увод у улогу, профил и компетенције ментора
-          Стратешка димензија процеса увођења у посао;
-          Праћење и евалуација увођења у посао
-          Разговор о искуствима у пракси
-          Дискусија
-          Евалуација
 
 

претрага