ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита права потрошача

 

 
Програм обуке
Заштита права потрошача
Београд, 29.02.2016. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
 
Предавач: Невена Праизовић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација  
 
8:20 – 8:30
Регистрација учесника
8.30 – 9.50
·         Политика заштите потрошача у Републици Србији - стратешки и институционални оквир
·         Имплементација европског потрошачког права у национално законодавство
9:50 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:40
 
·         Интеграција политике заштите потрошача у друге државне политике
·         Сарадња државних органа надлежних за заштиту потрошача
11:40 – 11:50
Пауза
11:50 – 13:00
·         Основе потрошачких права
·         Циљеви политике заштите потрошача
·         Инструменти заштите потрошача (едукација, информисање потрошача, период за предомишљање, уговорна гаранција и сл.)
13:00 – 13:45
Пауза за ручак
13:45 – 15:15
·         Механизми за спровођење потрошачких права
·         Управноправна и судска заштита потрошача
·         Улога удружења за заштиту потрошача
15:15 – 15:30
             Евалуација

претрага