ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Односи са јавношћу

 

 
Програм обуке
 
ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
23. фебруар 2016. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат
Предавач: Гордана Бекчић Пјешчић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
08:00– 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
     
        08.15-09.30
 
·          Односи с јавношћу – дефиниција, значење, улога
·          Односи с јавношћу у органима државне управе
·          Компетенције и начин комуникације државних службеника са циљним јавностима
·          Двосмерна комуникација као стандард односа са јавношћу
 
09.30-09.45
Пауза
 
 
09.45-11.30
 
·          Основни облици односа с јавношћу (саопштење, изјава за
·          медије, конференција)
·          Организација догађаја
·          Радионица  
·          Дискусија
11.30-12.15
Пауза
 
12.15-13.45
 
·          Односи с јавношћу и онлајн окружење
·          „Излазак“ институција на друштвене мреже  предности и опасности за институције
·          Примери добре праксе 
×          Дискусија
 
13.45-14.00
Пауза
 
14.00-15.30
·        Односи с јавношћу у органима – предлози за унапређење
×          Дискусија и евалуација

претрага