ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мобинг – спречавање и заштита од злостављања на раду

  

 
ПРОГРАМ ОБУКЕ
 

МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

 
Београд, 07.03.2016.
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 

Предавачи: Снежана Милајић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Олга Вучковић Кићановић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

08:00-08:15
 
Регистрација учесника
 
08:15-09:45
 

Закон о спречавању злостављања на раду-примена у државним органима

09:45–10:00

Пауза

 
10:00–11:30
 
 

Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

 
11:30-12:15

Пауза                                                                                         

 
12:15–12:45
 
 

ЗСЗР у пракси – правни, емоционални и социјални аспект злостављања на раду, разграничавање мобинга од других кршења радних и социјалних права, интерно, арбитражно и судско процесуирање, санкционисање, злоупотреба права на заштиту од злостављања и поступак утврђивања, терет доказивања

 
12:45–13:00
Пауза
 
13:00–15:30
 

Интерни поступак – начела, ходограм, улога и вештине посредника у усмеравању посредовања ка win – win решењу

-          Дискусија

 

претрага