ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Примена граматичких, стилских и правописних правила у изради прописа

 

 
 
Програм обуке
 
ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
24-25. март 2016. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
 
Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
 Први дан:
         8.459.00
Регистрација учесника и отварање семинара
     
         9.0010.30
 
·         Раслојавање језика. Законодавно-правни стил. Основне особине доброг прописа. Формална и естетска правила. Структура и подела прописа. Вежба – подела прописа. Номотехника. Вежба – номотехника.
 
10.3010.45
Пауза
 
 
10.4512.15
·         Правопис у изради прописа (велико слово, спојено и одвојено писање речи, интерпункција, скраћенице). Вежба.
12.15 – 12.45
Пауза
 
12.4514.15
 
·         Облици речи у изради прописа – падежи, употреба заменица, глагола и предлога. Слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).
 
           Други дан:
     
         9.0010.30
 
Избор речи. Варијантна лексика. Вежба. Туђице и пуризам. Вежба. Неологизми. Плеоназам и таутологија. Синоними. Значење речи. Реченични склоп.
 
10.3010.45
Пауза
 
 
10.4512.15
Стилске вежбе. Бирократски језик. Бирократизација језика – вежба.
12.15 – 12.45
Пауза
 
12.45 – 14.15
 
·         Пословно писмо – најчешће грешке.
·         Израда прописа – радионица.
 

претрага