ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Безбедност и здравље на раду

 

 

Програм обуке

Безбедност и здравље на раду

Београд, 8.април 2016. године

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавач: Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Инспекторат  за  рад 

 

08:0008:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1510:00

·         Закон о безбедности и здрављу на раду - измене и допуне

·         Права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду

 

10:00 – 10:15

Пауза

10:1512:15

·         Послови лица за безбедност и здравље на раду

·         Евиденције у области безбедности и здравља на раду

·         Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад

·         Техничка документација

 

12:15 – 13:00

Пауза за ручак

13:0015:30

·         Подзаконски прописи (правилници и уредбе) којима су транспоноване директиве ЕУ у национално законодавство -  најновије измене и допуне

·         Процена ризика на радном месту и у радној околини –  радионица

·            Евалуација

 

претрага