ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Анализа ефеката прописа - пут до квалитетних прописа

Програм обуке

 

Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа

Београд, 13., 14. и 15. април 2016. године

Палата „Србија“ (источни улаз), II спрат, сала 273

 

Предавач: Драгана Алексић и Марко Пешић, Републички секретаријат за јавне политике

 

Први дан обуке

Среда, 13. април

08:4509:00

Регистрација учесника

09:0009:30

·         Представљање циљева и сврхе обуке, структуре тренинга, предавача и учесника

09:30 – 10:00

·         Законодавни процес у Републици Србији и место Анализе ефеката прописа у законодавном процесу

·         Шта је Анализа ефеката прописа, а шта Анализа ефеката јавних политика? Када се почиње са спровођењем Анализе ефеката прописа, а када са израдом Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа?

10:0010:15

Пауза

10:1511:45

·         Увод у спровођење Анализе ефеката прописа (кратко представљање основних корака Анализе ефеката прописа)

·         Прикупљање и обрада података

·         Консултације, јавна расправа и јавно слушање

11:4512:30

Пауза за ручак

12:3013:45

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања (писање делова Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа)

·         Дефинисање проблема, његових узрока и последица

·         Дефинисање циљева

·         Формулисање показатеља за праћење спровођења прописа

13:4514:00

Пауза

14:0014:30

·         Дефинисање опција

14:3016:00

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања (писање делова Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа)

·          

Други дан обуке

Четвртак, 14. април

08:4509:00

Регистрација учесника

09:0009:15

·         Рекапитулација претходног дана

09:1510:45

·         Анализа ефеката опција

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања (писање делова Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа)

10:4511:00

Пауза

11:0012:30

·         Поређење опција и доношење одлука

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања (писање делова Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа)

12:3013:00

 Пауза за ручак

13:0013:30

·        Значај ex-post анализе ефеката у оквиру контроле и надзора – праћење спровођења и вредновање ефеката прописа

13:3015:30

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања (писање делова Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа)

15:3016:00

·         Закључна разматрања

 

 

 

 

 

 

 

Трећи дан обуке

 

Петак, 15. април

08:4509:00

Регистрација учесника

09:0009:30

·         Рекапитулација претходна два дана

§  Трошкови и користи

 

09:3010:45

·         Мерење административних трошкова

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања (Студија случаја – административни трошкови које стварају прописи)

10:4511:00

Пауза

11:0011:30

·         Мерење користи (модели за мерење користи)

11:30 – 12:30

·         Ефекти на мала и средња предузећа и предузетнике (МСПП)

·         Симулација спровођења теста утицаја на МСПП

12:3012:45

 Пауза

12:45 – 14:00

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

14:00 - 14:30

·         Закључна разматрања и евалуација тренинга

 

претрага