ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Уставно уређење Републике Србије

 

Програм обуке

УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Београд, 20. април 2016. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

I дан

Предавач: Дарко Радојичић, Републички секретаријат за законодавство

08:0008:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15-10:45

·         Преамбула и начела Устава; Уређење власти; Територијално уређење (аутономне покрајине и локална самоуправа); Надлежности Републике Србије, аутономних покрајина и локалне самоуправе;

15’

Пауза

11:00-12:45

·         Уставност и законитост; Уставни суд; Промена Устава; Уставни закон за спровођење Устава; Економско уређење и јавне финансије;

45’

Пауза за ручак

13:30-14:30

·         Људска права и слободе; Права припадника националних мањина;

14:30 – 15:30

             Резиме, дискусија, питања и одговори

 

II дан 

O Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije

četvrtak, 21. april 2016. godine

09:15-10:45
(60 minuta)

- Nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije
- Organi Agencije: Odbor, direktor, zamenik direktora, stručna služba
- Pojam sukoba interesa i zakonske odredbe o sukobu interesa

- Kontrola finansiranja političkih aktivnosti

- Postupci i odlučivanje u slučaju povrede zakona

10:45-11:00 – pauza za kafu

 

11:00-12:30
(90 minuta)

- Vođenje registara

- Prijavljivanje imovine i poklona funkcionera
- Praćenje imovinskog stanja funkcionera

- Predstavke građana

12:30-13:15 – pauza za ručak

 

13:15-14:45
(90 minuta)

- Prevencija korupcije: plan integriteta, praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana, analiza propisa, obuke o etici i integritetu, istraživanja, saradnja sa civilnim društvom

 

претрага