ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Табеларне калкулације-напредни ниво

 

 

Програм обуке

Табеларне калкулације-напредни ниво

Београд, 20-22. април 2016. год.

сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа  

20.04.2016. године

08:0008:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:30

·         АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА:

·         Именовање

·         Употреба Paste Special опције

·         Увоз / Извоз података

09:30 – 09:45

Пауза

09:45 – 10:45

ПРИКАЗ ПОДАТАКА:

·         Аутоматско форматирање

·         Кориснички дефинисан формат ћелија

·         "Замрзавање" редова/колона

·         Сакривање/Приказивање – редова, колона и радних страница

10:45 – 11:00

Пауза

11:00 – 12:30

ПРИКАЗ ПОДАТАКА (наставак):

·         Условно форматирање

РУКОВАЊЕ ПОДАЦИМА:

·         Употреба субтотала

·         Вишекритеријумско сортирање и филтрирање

·         Употреба напредног (Advanced) филтера.

12:30 – 13:00

Пауза

13:00 – 14:30

·         Вежбe: ажурирање, приказ података, руковање подацима

·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

21.04.2016. године

08:3008:40

Регистрација учесника, уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана

08:4010:00

ФУНКЦИЈЕ:

·         Синтакса, унос формуле директно у ћелију, унос помоћу "чаробњака".

·         Датумске, математичке, статистичке, текстуалне, финансијске, lookup,  логичке функције, функције везане за базе података, угњеждене функције. Примери.

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:15

ГРАФИКОНИ И ДИЈАГРАМИ:

·         Промена угла, форматирање натписа на координатним осама

·         Репозиционирање наслова, легенде или лабела података

·         Брисање, измена извора података

·         Промена типа графикона

·         Промена размака између барова у 2Д графикону

·         Инсертовање слике у 2Д графикон.

11:15 - 11:30

Пауза

11:30 – 13:00

АНАЛИЗА:

·         Креирање, измена, груписање података у Пивот табелама.

·         Креирање именованих сценарија и њихова анализа, валидација.

·         Табеле података

·         Праћење (Trace) – зависне ћелије које претходе/следе текућој формули

·         Праћење грешке

·         Приказ/визуално лоцирање свих формула на радној страни

Додавање/брисање коментара

13:00 - 13:30

Пауза

13:30 – 15:00

·         Вежбе: Функције, Анализа, Графикони

·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

22.04.2016. године

08:3008:40

Регистрација учесника, уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана

08:40 – 10:00

ЛИНКОВАЊЕ:

·         Линковање података/графикона - у оквиру радне стране, између различитих страница, између различитих докумената

·         Консолидовани збир података на суседним страницама.

МАКРОИ:

·         Генерисање простог макроа (нпр. измена подешавања стране), стартовање, додела макроа командном дугмету на toolbar-у.

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:15

·         Вежба

11:1511:30

Пауза

11:30 – 13:00

·         Тест

·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЕВАЛУАЦИЈА

 

 

претрага