ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Базе података-напредни ниво

 

Базе података-напредни ниво

Београд, 26-28. април 2016.

сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије 

Предавач:  Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа  

26.04.2016. године:

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:30

1.      ОПЕРАЦИЈЕ НАД ТАБЕЛАМА:

·         Последице модификовања

·         Унос припремљених података

·         Креирање  маски за унос, уграђивање правила, постављање поља обавезних за унос, унапред дефинисаних (default) вредности...

09:30 – 09:45

Пауза

09:45 – 10:45

ВЕЗЕ / СПАЈАЊА

·         Унутрашње и спољашње везе

·         Референцијални интегритет

·         Каскадно ажурирање и брисање података

10:45 – 11:00

Пауза

11:00 – 12:30

·         Креирање "Lookup" веза

·         Увоз/извоз података

12:30 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 14:30

·         Вежба: Операције над табелама, везе / спајања

·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 

 

 

27.04.2016. године:

08:30 – 08:40

Регистрација учесника, уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана

08:40 – 10:00

2.      ДИЗАЈН УПИТА:

·         Врсте упита

·         Повезивање података

·         Креирање, модификовање, коришћење упита

·         Параметарски упити

·         Џокер знаци у упиту, null  и not вредности

·         Аритметички и логички изрази, формуле и функције у упиту

·         Агрегатне функције

·         Израда упита за креирање табеле, додавање, ажурирање, брисање записа, Crosstabупити, Упити за проверу конзистентности базе

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:15

·         Вежба: дизајн упита

11:15 - 11:30

Пауза

11:30 – 13:00

3.      ДИЗАЈН ФОРМЕ

·         Креирање повезаних и неповезаних контрола, Combobox, List box, Checkbox...

·         Аритметички или логички изрази

·         Увод у својства и  догађаје на форми (properties/events)

·         Модификовање заглавља и подножја

·         Подформе

·         Макронаредбе - уграђивање у контролне објекте форме

13:00 - 13:30

Пауза за ручак

13:30 – 15:00

·         Вежба: креирање и модификовање форми и подформи

·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 

 

28.04.2016. године:

08:30 – 08:40

Регистрација учесника, уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана

08:40 – 10:00

4.      ДИЗАЈН ИЗВЕШТАЈА

·         Креирање контроле са израчунавањем

·         Коришћење формула

·         Креирање контроле са коришћењем агрегатних функција

·         Креирање међузбирова

·         Модификовање заглавља и подножја извештаја

·         Извор извештаја - упит/табела

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:45

·         Главни мени апликације

·         Дељење базе за истовремени приступ од стране више корисника

·         Вежба: Дизајн извештаја

11:45 – 12:00

Пауза

12:00 – 13:00

·         Тест

·          ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЕВАЛУАЦИЈА

 

 

претрага