ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Јавне набавке - планирање и спровођење

 

 

Програм обуке

JАВНE НАБАВКE - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ

Београд, 04. - 06. април 2016. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавачи:

Далиборка Срећков, Управа за јавне набавке, Шеф одсека за регулативу и професионализацију у јавним набавкама

Светлана Ражић, Управа за јавне набавке, Руководилац Групе за праћење, контролу и надзор поступака јавних набавки

Милош Јовић, Управа за јавне набавке, саветник у секу за регулативу и професионализацију у јавним набавкама

1. ДАН

09:15 – 09:30

Регистрација учесника и отварање семинара

09:30 – 11:00

·         Законодавни и институционални оквир; основни појмови и предмет јавне набавке; опште одредбе о поступцима

11:00 – 11:15

Пауза

11:15 – 12:45

  • Набавке на које се закон не примењује; планирање набавки;

12:45 – 13:30

Пауза

13:30 – 15:00

·         Поступци јавне набавке

2. ДАН

09:30 – 11:00

  • Спречавање корупције и сукоба интереса;  централизоване јавне набавке; оглашавање, услови за покретање и рокови у поступку

11:00 – 11:15

Пауза

11:15 – 12:45

  • Конкурсна документација; услови за учешће; техничке спецификације; критеријуми за доделу уговора

12:45 – 13:30

Пауза

13:30 – 15:00

·         Пријем, отварање и стручна оцена понуда; додела уговора и обустава поступка; уговор о јавној набaвци

 

3. ДАН

09:30 – 11:00

·         Јавне набавке у посебним областима и под посебним околностима

11:00 – 11:15

Пауза

11:15 – 12:45

  • Заштита права у поступцима јавних набавки

12:45 – 13:30

Пауза

13:30 – 15:00

·         Прекршаји у јавним набавкама; даљи правци развоја система јавних набавки

 

 

претрага