ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита тајних података

 

 

Програм обуке

ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА

 Београд, 27. и 28. април 2016. године

сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавачи: Сања Дашић и Ненад Ковачевић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

 

27. април 2016.

08:15-8:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:30-10:00

 

·         Представљање предавача и учесника

·         О Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

Законски оквир и делокруг рада

Позиција Канцеларије Савета као националног безбедносног органа NSA

Међународна сарадња и сарадња са другим органима

Активности на плану заштите тајних података

10.00 – 10.15

Пауза

10.15  - 11.45

·         Општи осврт на концепт заштите тајних података

Уводна разматрања

Повезаност концепта националне безбедности и концепта заштите тајних података

Упоредни приказ претходног и садашњег стања

·         Законски оквир

Класификација и врсте штићених података

Тајни податик – појам, одређивање, приступ

 

11:45 – 12:30

Пауза

12:30 – 14:00

·         Систем заштите тајних података

Персонална безбедност

Физичка безбедност

Административна безбедност

 

14:15-14:30

Пауза

14:30-15:15

·         Вежба по групама: Одређивање тајних података

Евалуација 1. дана – отворена питања

 

28. април 2016.

 

08:15-8:30

Регистрација учесника

08:30-10:00

 

·         Систем заштите тајних података

Информациона безбедност

Индустријска безбедност

·         Поступак за издавање безбедносног сертификата

      Подношење захтева за издавање сертификата

      Безбедносна провера

      Упознавање са безбедносним процедурама

 

10.00 – 10.15

Пауза

10.15  - 11.45

·         Регистарски систем

·         Одговорности за заштиту тајних података

·         Руковалац тајним подацима

·        Руковалац регистра и помоћник/ци руковаоца регистра

·        Контрола и надзор над спровођењем Закона

·        Унутрашња контрола и надзор

11:45 – 12:30

Пауза

12:30  - 14:00

·         Практична искуства и проблеми

Обавезе државних органа и институција

Правилник о систематизацији радних места

Одређивање руковаоца тајним подацима

Проблеми у примени

14:15-14:30

Пауза

14:30-15:15

·        Вежба по групама

Евалуација семинара

 

претрага