ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Статистичка обрада података помоћу софтвера SPSS

 
Програм обуке

СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА ПОМОЋУ СОФТВЕРА SPSS
 

Предавач: Тијана Чомић и Владимир Шутић, Републички завод за статистику

1. ДАН
9:15 – 9:30

Регистрација учесника и отварање семинара

9:30 – 11:00

·         Oснови статистичке анализе

11:00 – 11:15
Пауза
11:15 – 12:45

·         Упознавање са програмским пакетом SPSS

·         Рад са варијаблама

12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00

·        Дескриптивна анализа

·         Практичан рад

2. ДАН
9:30 – 11:00

·         Табулација резултата

·         Упоредна анализа

11:00 – 11:15
Пауза
11:15 – 12:45
-         Рад на примерима учесника и проблеми са којима се суочавају
12:45 – 13:30
Пауза
13:30-15:00

·         Рад на примерима учесника (наставак)

·         Евалуација

претрага