ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Праћење спровођења, вредновање и извештавање у процесу управљања јавним политикама


Програм обуке

 МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ И СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ


Београд, 23 - 24. мај 2016. године

Палата „Србија“, II спрат, сала 273 

 

 Тренер: Вељко Петровић, Министарство одбране 

I  ДАН

 

       08:30 – 09:00

 

Уводна сесија:

 • Представљање предавача
 • Циљеви обуке
 • Представљање учесника обуке

·         Очекивања учесника обуке

09:00 – 9:30

Сесија 1:     Нова парадигма у раду Владе

 • Нова парадигма у раду Владе; 
 • Представљање процеса средњорочног планирања;

§  Предуслови за промену парадигме у раду Владе

9:30 – 10:00

·       Дефинисање основних појмова за успостављање система за праћење и процену:

·         Разлике и заједнички елементи за процесе праћење и процене.

10:00 - 10:30

Пауза

10:30 – 12:00

Сесија 2:      Фазе за успостављање система за праћење, процену и извештавање

 • Успостављање система за праћење и процену у оквиру процеса средњорочног планирања;
 • Главне фазе за успостављање система за праћење, процену и извештавање.

·         Тренутна пракса у процесу праћења

12:00 – 12:45

Пауза

12:45 – 14:15

Сесија 3:        Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата

 • Појам индикатора
 • Дефинисање индикатора
 • Врсте индикатора
 • Примери индикатора
 • Логичка матрица

Индикатори и логичка матрица

14:15 – 14.30

Пауза

14:30 - 15:30

Сесија 4:          Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата –   наставак

 • Индикатори: појам, врсте и процес креирања, примери

·         Мудро дефинисање индикатора и предуслови

II  ДАН

8:308:45

Вежба загревања

08:45 – 10:00

Сесија 5 :       Прикупљање података: извори и технике

 • Прикупљање података
 • Извори података
 • Логичка матрица

Идентификовање извора и техника за прикупљање података

10:0010:30

Пауза

10:30 - 12:00

Сесија 6:           Процес извештавања

 • Појам
 • Сврха
 • Карактеристике
 • Елементи

Успостављање система извештавања

12:00 – 12:45

Пауза

12:4513:45

Сесија 7:        Процењивање/евалуација

 • Дефиниција
 • Типови евалуације
 • Предуслови

Тренутна пракса

13:45 - 15:00

Пауза за кафу уз рад у групама

Сесија  8:        Успостављање система за праћење, процену и извештавање у оквиру средњорочног планирања

 • Предуслови и стратегије за адекватно успостављање система праћења средњорочног планирања
 • Предлог структуре за праћење и процену реализације    средњорочног планирања, уз уважавање свих представљених предуслова, ресурса и ограничења

15:00 - 15:30

 

Рекапитулација, дискусија

Евалуација обуке

претрага