ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основи управног поступка и управног спора

Програм обуке

ОСНОВИ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И УПРАВНОГ СПОРА

Београд, 16-17. мај 2016.године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавач: Данијела Кнежевић, Министарство државне управе и локалне самоуправе

08:0008:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15-09:45

·         Појам и врсте управног поступка

·         Основна начела управног поступка

·         Надлежност

·         Учесници у управном поступку

·         Општење органа и странака

·         Достављање

09:45-10:00

Пауза

10:00-12:00

·         Покретање поступка и захтеви странака

·         Поступак до доношења решења

·         Доказивање

12:00-12:45

Пауза за ручак

12:45-15:00

·         Решење и закључак

Други дан

08:15-09:45

·         Жалба у управног поступка

·         Рад првостепеног по жалби

·         Решавање  другостепеног органа по жалби

09:45-10:00

Пауза

10:00-12:00

·         Ванредна правна средства

·         Извршење решења донетог у управном поступку

12:00-12:45

Пауза за ручак

12:45-15:00

·         Управни спор

·         Појам и предмет управног спора и надлежност Управног суда

·         Странке у управном спору

·         Покретање управног спора

·         Претходни поступак

·         Утврђивање чињеница

·         Судске одлуке

·         Ванредна правна средства

15:00-15:30

             Евалуација

 

 

претрага