ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештине комуникације и решавање конфликата

Програм обуке
ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
16 – 17. мај 2016.
Предавачи: Александра Станковић и Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима
16. мај 2016. године
08:00 – 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 09.30
Интерперсонални односи и интерперсонална комуникација
Вежба 1
Врсте комуникације
Појам и сврха феедбека
Вежба2
09:30 – 09.45
Пауза за кафу
09.45 – 11:15
           Врсте организационе комуникације
            Комуникациона мрежа
            Вежба 3
11:15 – 12:00
Пауза за ручак
12:00 – 13:30
            Препреке у комуникацији – појам и врсте
Утицај вредности, стереотипа, предрасуда на                 међуљудске односе
             Појам активног слушања
Вежба 4
13:3013.45
Пауза за кафу
13.45 – 15:15
          Способности и вештине у интерперсоналним односима
              Вежба 5
              Асертивно понашање и лични став према другима
              Појам емпатије
              Закључци
15.15-15.30
               Завршна дискусија
17. мај 2016. године
08:00 – 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 09.30
          Увод у појам и основна конпепција конфликта
           Вежба 1
     Зашто „управљати конфликтима“?
     Типови конфликта
     Узроци конфликата
     Вежба 2
09:30 – 09.45
Пауза за кафу
09.45 – 11:15
           Конфликт као процес (опис фаза)
            Вежба 3
            Начини решавања конфликата
            Вежба 4
11:15 – 12:00
Пауза за ручак
12:00 – 13:30
           Преговарање – појам и врсте
          Карактеристике „доброг преговарача“
           Вежба 5
 
13:3013.45
Пауза за кафу
13.45 – 15:15
           Лични наступ у конфликтним ситуацијама
           Савети за примену у пракси
 
15.15-15.30
           Завршна дискусија
           Попуњавање евалуација

претрага