ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Увод у хоризонтална питања

 

Програм обуке

Увoд у хoризoнтaлнa питaњa

 

Београд, 12-13. мај 2016. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавачи:

Ивана Урошевић, Споменка Вирцбургер

Министарство финансија

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 9:45

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке

·         Увод:

·         ИПА II: Систем управљања програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру државне управе Републике Србије, оквир и обавезе

9:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Оквир интерне контроле/акредитациони критеријуми

·         1. Група: контролно окружење

·         2. Група: планирање/управљање ризиком

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

·         3. Група: активности контроле (спровођење интервенција)

·         4. Група: информације и комуникација

·         5. Група: праћење оквира интерне контроле

·         Поступак акредитације/поверавања буџета ЕУ и одговорност за акредитацију

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Измене процедура

·         Неправилности и управљање неправилностима у оквиру ИПА система

 

 

 

 

 

I I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 9:45

·         Процедуре за управљање људским ресурсима (организациони и институционални капацитети, анализа обима посла, административни капацитети)

9:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Извештавање о изменама у систему

·         Процедуре за извештавање о одступањима од стандардних процедура и слабостима интерне контроле

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

·         Супервизија система и изјаве о управљању

·         Вежба

 

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

  • Регистар ревизорских извештаја
  • Управљање ризиком

 

 

 

претрага