ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита узбуњивача – основна обука

 

Програм обуке

Заштита узбуњивача - основна обука

Палата „Србија“, источни улаз, II спрат

 

Предавач:

Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду

08:45– 09:00

Регистрација учесника и отварање семинара

09.1509:30

·         Представљање предавача и полазника

·         Упознавање полазника са структуром и циљевима обуке

09:30 – 11:00

 • Упознавање полазника са међународним  стандардима  у области узбуњивања и заштите узбуњивача
 •  Закон о заштити узбуњивача као новина у законодавству Републике Србије – основни постулати, усклађеност Закона о заштити узбуњивача са успостављеним међународним стандардима

11:00- 11:15

·         Пауза за кафу

11:15- 13:15

 • Закон о заштити узбуњивача:
 • Упознавање са основним  појмовима  из  Закона
 • поступак  и врсте узбуњивања са нагласком на Интерном каналу узбуњивања код послодавца
 • Обавезе  послодавца прописане Законом и Правилником и казнена одговорност-подношење прекршајних пријава, надзор над  испуњавањем обавеза прописаних Законом:
 • одређивање овлашћеног лица за пријем пријава о узбуњивању и поступање по истима, начин достављања,
 • завођење и поступање по  информацији у вези са узбуњивањем,
 • очување поверљивот идентитета узбуњивача...

13:15-14:00

·         Пауза  за ручак

14:00-15:00

 • Закон о заштити узбуњивача:
 • Судска заштита узбуњивача и накнада штете:

-          правило о обрнутом терету доказивања,

-          тренутна заштита кроз привремене мере

-          истражно начело

-          одсуство туженог са рочишта

 • Судска пракса Европског суда за људска права

·         Практична вежба: пролазак кроз тест сразмерности уз подршку предавача

·         Дискусија

·         Закључци

·         Евалуација

 

 

претрага