ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Стратешко планирање

Програм обуке

 СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

14-15. јун 2016. године

Палата „Србија“, Булевар Михаила Пупина 2, II спрат

Предавач: Слободанка Марјановић

1. ДАН

08:00–08:15

·         Увод, представљање тренера и учесника

08:15–08:45

  • Улога стратешког планирања и секторског приступа планирању у органима државне управе

08:45-09:30

  • Mисија, визија и стратешка орјентација

09:30-10:00

Пауза

10:00–11:30

  • Стратешке анализе
  • Анализа окружења
  • Анализа стејкхолдера

11:30:-12:30

Пауза

12:30-14:00

  • Дрво проблема
  • Дрво циљева
  • Стратешки циљеви

14:00-14:30

Пауза

14:30- 15:30

  • Акциони план

2. ДАН

08:00–08:15

  • Резиме првог дана

 

08:15–08:45

  • Значај и користи праћења и контроле

 

08:45-09:30

  • Организациона структура за праћење

 

09:30-10:00

Пауза

 

10:00–11:30

  • Шта пратити? (Индикатори)

 

11:30:-12:30

Пауза

 

12:30-14:00

  • Колико често и када извештавати? (који извештаји, календар извештавања)

 

14:00-14:30

Пауза

 

14:30- 15:30

  • Наредни кораци у процесу стратешког управљања
  • Завршни разговори, питања и одговори
  • Евалуација

 

 

 

претрага