ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Стратешко планирање

Програм обуке

 СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

14-15. јун 2016. године

Палата „Србија“, Булевар Михаила Пупина 2, II спрат

Предавач: Слободанка Марјановић

1. ДАН

08:00–08:15

·         Увод, представљање тренера и учесника

08:15–08:45

 • Улога стратешког планирања и секторског приступа планирању у органима државне управе

08:45-09:30

 • Mисија, визија и стратешка орјентација

09:30-10:00

Пауза

10:00–11:30

 • Стратешке анализе
 • Анализа окружења
 • Анализа стејкхолдера

11:30:-12:30

Пауза

12:30-14:00

 • Дрво проблема
 • Дрво циљева
 • Стратешки циљеви

14:00-14:30

Пауза

14:30- 15:30

 • Акциони план

2. ДАН

08:00–08:15

 • Резиме првог дана

 

08:15–08:45

 • Значај и користи праћења и контроле

 

08:45-09:30

 • Организациона структура за праћење

 

09:30-10:00

Пауза

 

10:00–11:30

 • Шта пратити? (Индикатори)

 

11:30:-12:30

Пауза

 

12:30-14:00

 • Колико често и када извештавати? (који извештаји, календар извештавања)

 

14:00-14:30

Пауза

 

14:30- 15:30

 • Наредни кораци у процесу стратешког управљања
 • Завршни разговори, питања и одговори
 • Евалуација

 

 

 

претрага