ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Примена граматичких, стилских и правописних правила у изради прописа

 

Програм обуке 

ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛИСТИЧКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА

29. и 30. јун 2016. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат

 

Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство

Први дан

8.459.00

Регистрација учесника и отварање семинара

     

         9.0010.30

 

·         Раслојавање језика. Законодавно-правни стил. Основне особине доброг прописа. Формална и естетска правила. Структура и подела прописа. Вежба – подела прописа. Номотехника. Вежба – номотехника.

 

10.3010.45

Пауза

 

 

10.45 12.15

·         Правопис у изради прописа (велико слово, спојено и одвојено писање речи, интерпункција, скраћенице). Вежба.

12.15 – 12.45

Пауза

 

12.45 14.15

 

·         Облици речи у изради прописа – падежи, употреба заменица, глагола и предлога. Слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).

 

            Други дан

     

         9.0010.30

 

Избор речи. Варијантна лексика. Вежба. Туђице и пуризам. Вежба. Неологизми. Плеоназам и таутологија. Синоними. Значење речи. Реченични склоп.

 

10.3010.45

Пауза

 

 

10.45 12.15

Стилске вежбе. Бирократски језик. Бирократизација језика – вежба.

12.15 – 12.45

Пауза

 

12.45 – 14.15

 

·         Пословно писмо – најчешће грешке.

·         Израда прописа – радионица.

 

 

 

претрага