ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста-напредни ниво

 

 

Програм обуке

Обрада текста – напредни ниво

 

Предавач: Дијана Димитријевић, проф. информатике, Управа за заједничке послове републичких органа

Дан 1:

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 - 08:30

Уводно излагање (представљање предавача и учесника, упознавање са начином рада, очекивања полазника)

08:30 – 09:30

Сређивање текстуалног документа - сређивање текста:

·         Примена ефеката на текс: прецртано, експонент, индекс, сенка

·         Аутоматске исправке, обликовање и унос текста;

·         Скривање текста и орјентација текста;

·         WordArt.

Вежба: сређивање Word документа - сређивање текста

09:30 – 09:45

Пауза

09:45 – 11:15

Сређивање Word документа - шаблони (templates):

·         Промена основних могућности обликовања и изгледа шаблона;

·         Креирање нових шаблона на основу постојећег документа или шаблона;

Вежба: шаблони

11:1511:30

Пауза

11:30 – 12:30

Сарадња на уређивању текста:

·         Додавање, уклањање и уређивање коментара у тексту;

·         Промена опције за праћење и евидентирање промена у документу;

·         Прихватање и одбацивање промене у документу;

Вежба: сарадња на уређивању текста

12:30 – 12:45

Пауза

12:45 – 13:45

Обрасци: креирање и уређивање

Вежба: рад са обрасцима


 

Дан 2:

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и кратко подсећање на градиво пређено предходног дана

08:15 – 09:30

Изглед документа:

·         Креирање главног документа и подокумената

·         Табела садржаја

·         Рад са секцијама

·         Ступци

Вежба: мењање изгледа докумената, креирање табеле садржаја, рад са секцијама и ступцима

09:30 – 09:45

Пауза

09:45 – 11:15

Организација докумената:

·         референцирање (bookmarks, индекс појмова, унакрсне референце, поља)

·         фусноте/ендноте

Вежба: креирање, уређивање и брисање референци; постављање заштите на документу

11:1511:30

Пауза

11:30 – 12:30

Слике и цртежи

Вежба: рад са сликама и цртежима

12:30 – 12:45

Пауза

12:45 – 13:45

Табеле и табеларне калкулације

Вежба: табеле и табеларне калкулације


 

Дан 3:

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и кратко подсећање на градиво пређено предходног дана

08:15 – 09:30

Циркуларна писма (Mail Merge):

·         појам циркуларног писма;

·         повезивање извора података са главним документом

Вежба: прављење циркуларног дописа

09:30 – 09:45

Пауза

09:45 – 11:15

Макронаредбе

Вежба: макронаредбе

11:1511:30

Пауза

11:30 – 12:30

Припрема документа за штампу и штампање

Вежба: припрема документа за штампу

12:30 – 12:45

Пауза

12:45 – 13:45

Провера стеченог знања: завршни тест

Оцењивање завршног теста, дискусија, питања и одговори

 

 

претрага