ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Ревизија финансијских извештаја и правилности пословања

Програм обуке

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

4. јули 2016. године

сала 274, Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2

Предавач: Љубица Јанковић Андријевић,  врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција

8-00:15

Регистрација учесника

 

08:15–09:45

 

·         Државна ревизија у функцији парламентарне контроле и стабилности финансијског система земље

·         Однос рачуноводства, интерне контроле, интерне ревизије и ревизије у јавном сектору

09:45–10:00

Пауза

10:00-11:30

·         Циљ, предмет и надлежност државне ревизије

·         Професионални регулаторни оквир државне ревизије

·         Правни оквир за успостављање државне ревизије у Србији  

11:30–12:15

Пауза

12:15-13:45

·         Поступак ревизије

·         Извештај о ревизији – поступак усклађивања ставова између субјеката равизије и представника Државне ревизорске институције

·         Улога ревизије јавног сектора у борби против корупције

13:45-14:00

Пауза

14:00-15:30

·         Фактори утицаја на квалитет рада и развој државне ревизије

·         Користи државе и друштва од ревизије јавног сектора

·         Ефекти рада Државне ревизорске институције од оснивања до данас

·         Евалуација семинара

 

претрага