ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основе приручника о процедурама за индиректно управљање програмима територијалне сарадње

 

Програм обуке

Основе Приручника о процедурама за индиректно управљање програмима територијалне сарадње

Палата Србије, источни улаз, II спрат

 

22-23. септембар 2016.

Предавачи:  Катарина Гинић и Бојана Слијепчевић, Канцеларија за европске интеграције

08:15 – 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:30 – 09:45

Увод, упознавање, циљеви обуке и начин рада

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

О програмима територијалне сарадње у новој перспективи

Општи појмови и релеванти актери

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

Акредитација – историјат

„Акредитација у новој перпективи“ – поверавање буџетских задатака

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

Вежба – Релациони дијаграм структура 2 земље

Питања и одговори

 

10. јун 2016.

08:00 – 08:15

Регистрација учесника

08:15 – 09:45

Рекапитулација претходног дана

Структура Приручника за процедуре

Хоризонтална поглавља А, B, C, D, E

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

Хоризонтална поглавља L, Q, P, K, R

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

Поглавља у надлежности Сектора за програме прекограничне и транснациобалне сарадње H, M, N, O, P

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

Програмске процедуре

Закључак

Питања и одговори

Евалуација семинара

 

 

 

претрага