ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Координација и сарадња у поступку израде прописа

 

Програм обуке

Координација и сарадња у поступку израде прописа

Београд, 26 – 27. септембар  2016. године

салa 274, II  спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавачи: 

Јесенка Чворо, шеф одсека у Сектору за рад, Министарство за  рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Милена Бановић, шефица одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

                      

Први дан

08:00 – 08:15

 Регистрација учесника

08:1508:45

 Представљање плана и циљева обуке

08:4510:15

Међуинституционални односи и координација у оквиру законодавног процеса

 

10:15 – 10:30

Пауза

13:3012:00

       Однос Владе и органа државне управе

       Међусобни односи органа државне управе у законодавном

       процесу

     

 

 

 

12:00 – 12:45

Пауза за ручак

12:4513:45

     Резолуција Народне скупштине о  законодавној политици       

     Припрема за израду прописа  - општи део

    

 

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:00

      Дискусија, анализа стања  у појединим ресорима и      

      могућности за унапређе сарадње и координације на

      међусекторском нивоу

      Рад у групама – студија случаја

 

Други дан

08:15 – 9:45

Правни и институционлани оквир за спровођење јавних расправа

Пракса спровођења јавних расправа у РС и упоредна анализа

 

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:45

     Учешће заинтересованих страна и јавности у законодавном      

     процесу (консултације, јавне расправе, јавна слушања)

     Фазе, инструменти и одговорност за спровођење јавне     

     расправе (време, начин и рокови спровођења јавне расправе,  

     АЕП)

     Израда контролних листа за консултације

      Израда листа питања пре почетка израде нацрта прописа

      Рад у групама – играње улога

      Дискусија о могућностима за унапређење стања у области

 11:45 – 12:30

Пауза за ручак

 12:30 – 13:45

Представљање Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа

    Принципи добре сарадње организација цивилног друштва и органа јавне управе – примери добре праксе     

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

Презентација Приручника за примену Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа

Нивои и механизми/модели сарадње органа јавне управе и организација цивилног друштва

 

 15:30 – 15:45

Евалуација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

претрага