ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Буџетско рачуноводство и извештавање

Програм обуке

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

 Београд, 26.09.2016. године

II спрат, источни улаз, Палата Србије

  • Предавач:мр Олга Костић Министарство финансија – Управа за трезор 

8:45 - 9:00

 

Регистрација учесника и отварање семинара

9:00 – 10:30

 Важност финансијског извештавања и рачуноводства

-       Прописи (закони, уредбе, правилници, упутства)

-       Унапређење управљања јавним финансијама

10:30 - 10:45

Пауза

10:45 – 12:15

Обавезне активности корисника буџетских средстава

-       Планирање, извршење и евидентирање трансакција

-       Рад у ФМИС систему (Евиденциони рачуни, прекњижавање, извештаји, остала питања и дилеме)

-       Финансијски извештаји (анализа завршних рачуна за 2015. годину и периодичних извештаја за 2016. годину)

-       Дискусија

12:15 - 13:00

Пауза

13:00 – 15:30

Правци развоја јавних финансија и перспективе развоја буџетског рачуноводства у Републици Србији - Припремљен  предлог мапе пута преласка на обрачунско рачуноводство у сектору државе

 

претрага