ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

ИПА II (2014-2020)

 

Програм обуке

ИПА II  (2014-2020)

Београд, 30. септембар 2016. године

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавач:

Невена Марчета

Канцеларија за европске интеграције

 

08:0008.10

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1009:40

 

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке

·         Увод: Шта је ИПА (појам и сврха)

·         Правни оквир за спровођење ИПА II

·         Стратешки оквир – национална и ЕУ документа

09:4009:55

Пауза

09:5511:40

·         Ко је ко у ИПА: одговорна лица и тела

·         Модалитети и начини спровођења ИПА

11:4012:30

Пауза за ручак

12:3014:00

·         Секторски приступ у претприступној помоћи ЕУ

·         Планирање и програмирање Инструмента за претприступну помоћ 2014-2020:   

 - процес, механизми, стејкхолдери

·         Програмирање инфраструктурних пројеката

Дискусија/питања

14:0014:15

Пауза

14:15– 15:30

·         Праћење и вредновање ИПА програма

·         Поглед у будућност: ИПА као припрема за Фондове ЕУ (доступне по приступању ЕУ)

·         Питања/сумирање

·         Евалуација обуке

 

претрага