ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Израда програмског буџета

 

Програм обуке

Израда програмског буџета

 

Београд, 4-5. октобар 2016. године

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавачи:

Милеса Марјановић,

Ана Драговић,

Мирослав Бунчић

Министарство финансија

I дан

07:30– 08.00

Регистрација учесника и отварање семинара

08:00 – 09:30

 

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке, агенда и методи рада  

·         Логика програмског буџета и ланац резултата

·         Елементи програмског буџета

9:30 – 9:45

Пауза

9:45– 11:15

·         Дефинисање програмске структуре буџетског корисника

·         Вежба 1: Успостављање програмске структуре у области саобраћаја и инфраструктуре

11:15 – 11:30

Пауза

11:30 – 12:45

·         Презентација и дискусија резултата Вежбе 1

·         Заједнички програми различитих буџетских корисника

·         Презентација и дискусија постојећих програмских структура

12:45– 13:45

Пауза за ручак

13:45 – 15:30

·         Планирање расхода и издатака у програмском буџету

·         Вежба 2: Расподела трошкова по програмској класификацији

·         Интегрисани процес планирања и израде програмског буџета и предлози за приоритетне области финансирања

·         Дискусија/питања/сумирање утисака

 

I I дан

08:00 – 09:15

·         Сумирање претходног дана

·         Детаљне програмске информације

·         Вежба 3: Оцена дефинисаних програмских информација

 

9:15 – 09:30

Пауза

09:30– 11:00

·         Хијерархија циљева у програмском буџету

·         Показатељи учинка

·         Вежба 4: Оцена дефинисаних циљева и показатеља учинка

 

11:00 – 11:15

Пауза

11:15– 12:15

 

·         Циљеви заједничких програма

·         Вежба 5 : Дефинисање циљева и показатеља учинка за задати програм

 

12:15– 13:30

Пауза за ручак

13:30– 15:30

 

·         Дискусија резултата Вежбе 5

·         Праћење и извештавање о учинку програма

·         Вежба 6:  анализа учинка

·         Дискусија/питања/сумирање утисака

·         Евалуација обуке

 

 

 

 

претрага