ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мобинг - спречавање и заштита од злостављања на раду

  

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ

 

МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

 

Београд, 3. новембар 2016.

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије 

 

Предавачи:

Снежана Милајић, Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања, и

Олга Вучковић Кићановић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

 

08:00-08:15

 

Регистрација учесника

 

08:15-09:45

 

Закон о спречавању злостављања на раду-примена у државним органима

09:4510:00

Пауза

 

10:00–11:30

 

 

Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

 

11:30-12:15

Пауза                                                                                         

 

12:15–13:45

 

 

ЗСЗР у пракси – правни, емоционални и социјални аспект злостављања на раду, разграничавање мобинга од других кршења радних и социјалних права, интерно, арбитражно и судско процесуирање, санкционисање, злоупотреба права на заштиту од злостављања и поступак утврђивања, терет доказивања

 

13:45–14:00

Пауза

 

14:00–15:30

 

Интерни поступак – начела, ходограм, улога и вештине посредника у усмеравању посредовања ка win – win решењу

           Дискусија

 

 

претрага