ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Улога ИПА тела током екстерне ревизије програма и пројеката финансираних из средстава ИПА

 

Програм обуке

УЛОГА ИПА ТЕЛА ТОКОМ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА ИПА

Београд, 31. октобар 2016. године

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавач:

Светлана Новаковић

Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске Уније

 

08:0008.10

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1009:40

 

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке

·         Увод: Шта је ИПА (појам и сврха) –зашто ИПА, Правни и институционални оквир за спровођење ИПА II, Модалитети и начини спровођења ИПА

·         Oдговорна лица и тела- ИПА структура

·         Појам акредитације –COSO модел /поређење са структурним и кохезионим фондовима - * Вежба

09:4009:55

Пауза

09:5511:40

·         Улога и значај ревизорског тела у систему управљања Европским фондовима

11:4012:30

Пауза за ручак

12:3014:00

·         Појам ревизије и ревизија ИПА фондова

·         Субјекти ревизије

·         Поступак ревизије/обавезе

·         Стандарди ревизије

·         Врсте ревизије

·                  Ревизија система

·                  Ревизија операција/пројеката

·                  Ревизија перформанси- * Дискусија/питања

14:0014:15

Пауза

14:15– 15:30

·         Ревизијски извештај

·         Поступак након ревизијског извештаја/корективне мере/права

·         Повраћај средстава

·         Најчешће неправилности уочене током ревизија претходних година-примери из праксе

·         Дискусија/питања- * Евалуација

 

 

 

претрага