ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Улога и задаци координатора за хоризонтална питања

                 УЛОГА И ЗАДАЦИ КООРДИНАТОРА ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА

Београд, 29. и 30. новембар 2016. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавачи:

    Ивана Урошевић, Споменка Вирцбургер, Министарство финансија

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 9:45

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке

·         Увод

·         Примењена процедура и методологија за припрему анализе обима посла и њена примена (основни принципи, предуслови, претпоставке, кључни актери)

·         Осврт на резултате примењене методологије

9:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Практична примена анализе: планови за обезбеђивање недостајућег броја запослених

·         Размена искуства у примени методологије за анализу обима посла

·         Идентификација проблематичних делова

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Радионица:  унапређење инструкције 

(правни оквир, акредитација, сувервизија система, управљање ризицима, неправилности, људски ресурси)

·         Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Радионица:  унапређење инструкције (јавне набавке и додељивање грантова)

·         Вежба

·        Сумирање дана

·         Питања и одговори

 

Други дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника

08:15 – 9:45

·         Радионица:  унапређење инструкције (управљање уговорима, јавности и видљивост)

·         Вежба

9:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Радионица:  унапређење инструкције (финансијски менаџмент,  програмирање,  праћење програма, евалуација програма и друге активности и њихов приказ и формулару Анализе обима посла)

·         Вежба

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Сумирање резултата свих радионица

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Сумирање обуке

·         Питања и одговори

·         Евалуација

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

претрага