ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Оцењивање државних службеника

 

Програм обуке

„ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА –
- ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ

8. децембар 2016.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима

1. ДАН

10:00-10:05

Регистрација учесника

Увод

 

10:05–11:30

 

·         Основни принципи и кораци у процедури оцењивања

·         О радним циљевима

·         Радни циљеви државних службеника у контексту годишњег плана органа и свеукупних циљева органа

·         Кораци у писању радних циљева

·         Вежба – дефинисање радних циљева

11:30–11:45

Пауза за кафу

11:45-13:15

·         Мерила за оцењивање

·         Снага доказа који подржавају оцену

·         Смернице за давање оцена

·         Вежба – извођење оцењивања

13:15–14:00

Пауза за ручак

14:00-14:30

·         Евалуациони разговор – сврха и смисао

·         Вођење евалуациног разговора – припрема и ток

·         Питања

·         Евалуација семинара 

 

претрага